test
۱۰ اسفند ۱۳۹۴

انتخابات تمام شد و اما دوستی نه

پایگاه تحلیلی خبری گفتمان روز؛ پدرام ئیلانی

 

انتخابات پرشور و نشاطی برگزار شد. همه دیدیم که پیر و جوان چگونه با هیجان به میدان آمدند و سرنوشت خویش را رقم زدند.

مدت ها از آغاز فعالیت های سیاسی و انتخاباتی در کشور، استان و به تبع آن در شهر ما می گذرد، در ابتدا این فعالیت ها زیرپوستی انجام می شد و خیلی ها اطلاعی از چگونگی و کم و کیف آن نداشتند و تنها عده ای به ظاهر قلیل، اما تاثیرگذار بازی را رو به جلو هدایت می کردند. آنها که در اتاق های فکر بودند، آنهایی که لیدرهای تبلیغاتی بودند و برخی از رسانه ها، از جمله کسانی بودند که جهت انتخاب اصلح را تعیین می کردند. یقیناً تمام افراد حاضر در اتاق های فکر و لیدر ها، تنها هدفشان مطرح کردن کاندیدای مورد وثوق بود و در این راستا از هر گونه تلاشی دریغ نمی کردند، اما در این میان، اصحاب رسانه و خبرنگارن منصفی وجود داشت که با واکاوی ها، بررسی ها و تحلیل هایشان پرده از چهره های به ظاهر بزک شده و آراسته شده برخی از نامزدهای انتخاباتی که لیدرها و فعالان تبلیغاتی شان اقدام به گریم کاری آن کرده بودند، پایین می کشیدند و به جهت تنویر افکار عمومی، هزینه های سنگینی را متقبل شدند.

اما کمی آن سو تر، عده ای بسیار کثیرتر اقدام به اشاعه تفکرات، خط دهی و جهت دهی هایی بودند که آن عده قلیل طرح و ارائه داده بودند. آنها کسی نبودند جز عموم مردم و افکار عمومی. افکاری که هر یک از آنها اصلاحاتی، اعتدالی، اصولگرا و قوم گرایان بودند. همه بر سر یک چیز می جنگیدند و آن چیزی نبود جز یک صندلی چهار ساله برای نماینده مورد وثوقشان. جنگ سختی در فضای مجازی شروع شده بود، عده ای دم از عزت بر باد رفته می زدند، عده ای خواهان آزادی بیان بودند، عده ای افراط را محکوم به مرگ می دانستند، عده ای در آرزوی سید اصلاحات بودند، عده ای توسعه ها و پیشرفت های چهار ساله و خفقان و پس رفت های ۸ ساله را مطرح می کردند و اما در این میان مردمی که به پای صندوق های رای می رفتند همه چیز را تعیین می کردند.

روز انتخاب فرا رسید و ملت فهیم برای تعیین سرنوشت خویش به پای صندوق های رای رفتند و در صف های طولانی ایستادند تا برای انتخاب نماینده ای شایسته برای تنها صندلی چهار ساله خویش در مجلس مشارکت کنند و به حق می توان گفت که مشارکت حداکثری ملت در این انتخاب، بی نظیر بود. از طرفی برگزار کنندگان این انتخابات نیز با نظارت دقیق و شجاعانه خویش اجازه نداند که کوچکترین خللی در روند این مقوله از دموکراسی اتفاق افتد، با اینکه عده ای مغرضانه خواهان به حاشیه کشیدن انتخابات در بویراحمد و دنا بودند تا در انتخاب ملت دخل و تصرف کنند، اما هیات های نظارتی و اجرایی به گونه ای شایسته از آراء ملت پاسداری کردند که کوچکترین شاعبه ای در کار نباشد. حال که انتخابات تمام شده است و نتیجه قطعی آن نیز از سوی فرمانداری و رسانه ها به گوش افکار عمومی رسیده است، بازهم عده ای مغرضانه می خواهند انتخاب منتخب را به چالش کشند تا شاید بتوانند یک بار دیگر در راس همان اموری قرار گیرند که رئیس دولت پاکدستان مهر ابطال بر آن زده بود و در شیرین بیانات گهربارشان فرموده بودند که مجلس در راس امور نیست. همانها امروز می خواهند در دولت تدبیر و امید در راس امور قرار گیرند و اما زهی خیال باطل. امروز دیگر همه، همه چیز را می دانند. امروز دیگر ۱۲ و یا ۸ سال پیش نیست که عوام فریب ظاهرهای آراسته و نطق های آتشین را می خوردند. اکنون ملت تشنه خدمت اند، خدمتی جهاد گونه و این مهم را در پای صندوق های رای به آن عده که خویش را به خواب زده بودند تفهیم کرده اند. اکنون باری دیگر بر سینه افراط و قجریّت دست رد زده اند. در این میان نباید فراموش کرد که عده کثیری از هواداران افراطیون تنها فریب خوردگانی هستند که از اعتقادات و تدیّن آنها سواستفاده شده بود.

در هر صورت اکنون منتخبین هر سه صندلی چهار ساله مردم فهیم استان مشخص شده است و امروز هر سه منتخب دست در دست یکدیگر، تنها باید به فکر آبادانی این استان باشند و موظف اند که از تمامی فرصت ها استفاده کنند تا بتوانند رنج و زخم ناشی از محرومیت حوزه های انتخابیه خویش را التیام بخشند و جز خدمت به مردمی که آنان را در راس امور قرار داد، هیچ هوایی در سر نداشته باشند که اگر هوایی جز خدمت در سرشان باشد، یقیناً باز هم این مردم فهیم درک خواهند کرد و دگر بار دست رد را بر سینه همین منتخبین امروزی خواهند زد و تا آن روز بیش از چهار سال فرصت خدمت نخواهند داشت.

اکنون سوت پایان فضای انتخاباتی و رقابتی نواخته شده است، با این حال گویا هنوز عده ای در همان فضا مانده اند و به گونه ای غریق نقش خویش گشته اند که فراموش کرده اند با تمام رقبایشان دوست و برادر اند، گویا فراموش کرده اند که این رقابت ها تنها به منظور انتخاب اصلح بوده است و امروز که این انتخاب به واسطه رای مردم انجام شده است، باید با سایرین همنوایی کنندو در راستای رفع محرومیت ها و توسعه همه جانبه استان فعالیت کنند. شاید آنها تمثیل های پدرانشان را فراموش کرده اند که برادر اگر گوشت برادر را بخورد، استخوان اش را دور نمی اندازد. امید است که هر چه زودتر اتحاد، همدلی و همزبانی میان طرفداران نامزدهای انتخاباتی بوجود آید و همه دست در دست یکدیگر پرچم عزت این استان را همچون گذشته برافراشته نگاه دارند.


*