۶ اسفند ۱۳۹۴

سیدباقر به بهارستان رفت، زارعی در بهارستان ماند/دومین چهارشنبه سیاه پایداری ها

مردم بویراحمد ودنا دیروز با حضور درخیابان مصلی، پیام روشنی به همپیمانان خیابان معلم فرستادند، در این پیام چندین پیام نهفته بود، پیام اول این حضور پیروزی زارعی بود، دومین پیام نیز این بود که سید باقر یک شخص نیست بلکه یک اندیشه است، و آخرین پیام خداحافظ همپیماننان خیابان معلم، روزتان خوش باد.

FB_IMG_1456373690394

IMG-20160224-WA0025

IMG-20160224-WA0051

IMG-20160224-WA0024

IMG-20160224-WA0026

IMG-20160224-WA0050


*