test
۶ اسفند ۱۳۹۴

پائین کشیدن بنرهای سید باقر موسوی بر شناسنامه سیاسی بهرامی مهر مرگ و ابطال زد

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری گفتمان روز؛ طرفداران بهرامی بغض و کینه خود را نسبت به تصمیم سید باقر موسوی و اصلاح طلبان شناسنامه دار مبنی بر حمایت از غلام محمد زارعی را نشان دادند و با پایین کشیدن بنرها و عکس های سید باقر موسوی، شمشیر را از رو بستند و پروژه گذر از سیدباقر که پیش از این مجمع اصلاح طلبان آن را طرح کرده بودند را آغاز کردند.

پس از آنکه رئیس ستاد و اعضای ستاد مرکزی سیدباقر موسوی به ستاد زارعی پیوستند و همچنین غلام محمد زارعی با برادران، اسماعیل شجاعی نماینده حزب اعتدال و توسعه و نزدیکان سیدباقر موسوی و همچنین خفری ها دیدار کرد، حمایت موسوی از زارعی علنی تر شد که باعث شد بنرهای سیدباقر از ستاد موسوی پائین کشیده شود. همچنین بهرامی که تا پیش از این ادعا می کرد که منتظر اشاره سید باقر است، پس از نا امیدی نسبت به حمایت سید باقر از خود، اظهار داشت: سید باقر تنها یک نفر است و یک رای دارد

از سویی نطق اسماعیل شجاعی شجاعی، نماینده حزب اعتدال و توسعه نیز در خشم و بغض محمد بهرامی و طرفدارانش بی تا ثیر نبوده است، وی با بیان اینکه پیش از این دو بار با سید باقر موسوی تماس تلفنی داشته ام، اظهار داشت: در تماس هایی که با سیدباقر موسوی داشتم، وی تاکید داشت که گزینه نهایی غلام محمد زارعی است.

 

محمد-بهرامی1


*