test
۵ اسفند ۱۳۹۴

نطق انتخاباتی نیکبخت/ آنهایی که در کمیسیون فرهنگی بودند حتی نتوانستند سینمای یاسوج را راه اندازی کنند

امروز نیکبخت در نطق انتخاباتی خود با اشاره به عدم زیرساخت های فرهنگی استان گفت: آنان که سالها کمیسیون فرهنگی را جولانگاه عرض اندام خود و دوستانشان کرده بودند، در دوران قدرت خویش سینمای یاسوج را تخریب و تبدیل به پارکینگ و زباله دانی کردند و امروز دم از عزت بویراحمد می زنند. وی افزود: سالها وعده دادند اما سینمای ویران شده را آباد نکردند.

نیکبخت


*