۲ اسفند ۱۳۹۴

غلام محمد، مسافر ویژه پرواز مارگون به بهارستان+ تصاویر

مارگون امروز شهر، باران یاران بود، مارگون امروز سرآغاز پیروزی دیگری بود، مارگون امروز شهر شور و نشاط و سر زندگی بود، مارگون امروز زارعی را به بهارستان فرستاد، مارگون شهر واژه های عاشقی بود، مارگون مردانه با استقبال امیرکبیر آمد و به حریفان زارعی نشان داد که زارعی ۴ سال دیگر در بهارستان است.

مارگون امروز از مارگون به مارگون خاطره ساز مبدل شد. مارگون حماسه ساز امروز خورشان به استقبال غلام محمد زارعی رفت، پیروزی ۷ اسفند، شش روز قبل رقم خورد.

۴۲۱۲۱۸۵۶۴_۴۳۷۳۹

IMG-20160220-WA0027

۴۲۱۸۰۵۴۵۳_۳۴۱۶۸

۴۲۱۳۱۷۸۶۸_۴۹۱۹۳

۴۲۱۲۳۴۱۰۵_۱۲۴۸۷۲_۲۰۱۶۰۲۲۰۲۱۰۷۳۶۸۳۶

IMG-20160220-WA0007

IMG-20160220-WA0014_۲۰۱۶۰۲۲۰۲۰۴۵۰۷۱۹۲

IMG-20160220-WA0016

IMG-20160220-WA0021

Screenshot_۲۰۱۶-۰۲-۲۰-۲۱-۳۰-۱۰

IMG-20160220-WA0029

IMG-20160220-WA0028

IMG-20160220-WA0025

Screenshot_۲۰۱۶-۰۲-۲۰-۲۱-۳۱-۵۲

 Screenshot_۲۰۱۶-۰۲-۲۰-۲۱-۳۸-۲۴

Screenshot_۲۰۱۶-۰۲-۲۰-۲۱-۳۶-۴۲

Screenshot_۲۰۱۶-۰۲-۲۰-۲۱-۴۱-۴۲


  1. آبی ارغوانی می‌گه:

    آره مشخصه

*