test
۲۸ آذر ۱۳۹۴

اختصاص 26 درصد از اعتبارات عمرانی روستاهای استان

گفتمان روز: رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه وبویراحمد گفت: از مجموع ۹۸ میلیارد اعتبار حوزه روستایی ۲۶ میلیارد تومان تخصیص داده شده است.
علی حسن نوروزی در نشستی با معاون توسعه روستایی نهاد ریاست‌ جمهوری با اشاره به اینکه براساس سالنامه آماری استان در سال 92 دارای 2 هزار و 239 آبادی است، اظهار داشت: 565 آبادی خالی از سکنه و 672 آبادی دارای کمتر از 10 خانوار هستند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: یک هزار و 237 روستای خالی از سکنه در استان وجود دارد.
وی با بیان اینکه در سطح استان برای خدمت رسانی به روستاها دچار مشکلات بسیاری هستیم، عنوان کرد: با توجه به پراکندگی حوزه روستایی نیازمند اختصاص اعتبارات ویژه به استان هستیم.
نوروزی با اشاره به اینکه در سال 92 حدود 23 میلیارد تومان در حوزه روستایی استان هزینه شد، افزود: در سال 93 این اعتبار 46 میلیارد و امسال نیز 89 میلیارد تومان است.
وی تصریح کرد: تاکنون از مجموع 98 میلیارد اعتبار حوزه روستایی 26 میلیارد تومان تخصیص داده شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه وبویراحمد گفت: از مجموع 89 میلیارد اعتبار برای توسعه روستایی حدود 32 میلیارد برای فصل عمران و آبرسانی به روستاها، کانال های هدایت سیلاب و طرح هادی روستایی در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه 10 درصد از اعتبارات استان را برای توسعه روستاها اختصاص می دهیم، عنوان کرد: امیدواریم بنیاد مسکن معادل این اعتبار را به این بخش تخصیص دهد.
نوروزی تصریح کرد:  برای طرح هادی 320 میلیارد ریال، تأمین آب کشاورزی 250 میلیارد و برای راه روستایی نیز 200 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده
است.


*