test
۲۹ مهر ۱۳۹۳

حمایت از واحدهای تولیدی بازارمحور اولویت صندوق مهر رضا(ع) است

 

سرپرست صندوق مهر امام رضا(ع) کهگیلویه وبویراحمد گفت: حمایت از واحدهای تولیدی بازارمحور اولویت صندوق مهر رضا(ع) در فرایند پرداخت تسهیلات اشتغالزا است.

 

به گزارش گفتمان روز از یاسوج،ارسلان حسن پور روز افزود: افزایش دو برابری اعتبارات این صندوق در سال جاری با حمایت دولت تدبیر و امید به تحقق این هدف کمک می کند .

وی اظهار کرد: مدیرعامل صندوق مهر رضا(ع) کشور در سفر اخیر به استان با بررسی وضعیت ظرفیت ها ، توانمندیها و تنگناهای این استان در حوزه اشتغال با افزایش 50درصدی میزان تسهلات این صندوق در سال جاری موافقت کرد .

وی تصریح کرد: این اعتبار برای توسعه خوشه ها و زنجیرهای تولید،پشتیبانی طرحهای مشاغل خانگی و کارگاههای تولیدی و بازار محور در بخشهای اقتصادی مستعد و بالفغل نشده هزینه خواهد شد.

وی کمک به رونق تولید و اشتغال پایدار را از مهمترین اهداف پرداخت تسهیلات صندوق مهر رضا (ع) بیان کرد و افزود: در بخشهای خدماتی و اشباع شده تسهیلاتی پرداخت نخواهد شد.

حسن پور شکوفایی ظرفیت های بالفعل نشده و حلقه های مغفول مانده تولید و اشتغال با حمایت از طرحهای کارآفرینی خلاقیت محور دارای طرح و برنامه را در اولویت پرداخت تسهیلات این صندوق برشمرد.

وی اظهارکرد : متقاضیان اجرای طرحهای کارآفرینی با رویکرد خوشه ها و رنجیره های تولید باید دارای طرحها مطالعاتی و توجیهی باشند تا جذب تشهیلات به رونق تولید ، اشتغال پایدار و درآمدزایی منجر شود.

سرپرست صندوق مهر امام رضا ( ع) کهگیلویه وبویراحمد با بیان اینکه در سال گذشته با پرداخت 200 میلیارد ریال تسهیلات میزان پرداخت این صندوق 130درصد نسبت به برنامه پیش بینی شده افزایش یافت افزود: تسهیلات این صندوق نقش موثری را در رونق بازار کار و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان مناطق محروم دربرداشته است.

حسن پور از پرداخت یکهزار و 127فقره تسهیلات با افزون بر 86 میلیارد ریال اعتبار در شش ماهه نخست سال جاری برای طرحهای اشتغالزا خبر داد و افزود: در سال 92 به دوهزار و 970 نفر تسهیلات برداخت شد که بخشی از این اعتبار مربوط به تسهیلات ازدواج بود.

 


*