۳ اسفند ۱۳۹۲

سفر به مریخ حرام است

پایگاه خبری تحلیلی گفتمان روز :

کمیته فقهی اداره امور اسلامی دولت ابوظبی با صدور فتوایی سفر بدون بازگشت مسلمانان به کره مریخ را ممنوع و در عین حال حرام اعلام کرد و گفته است که سفر به مریخ متضمن ˈخطری واقعی برای زندگیˈ است.

به گزارش ایرنا به نقل از اعلام روز جمعه رسانه ها، این فقها می گویند که ˈمحکمه الهیˈ در مریخ هم عمل می کند و ˈاین امکان وجود دارد که مسافر مریخ آنجا جان سالم به در نبردˈ.

فقهای ابوظبی در فتوای خود که رسانه های مختلف این خبر را پوشش داده اند، گفته اند کسی که به رغم اطلاع از این خطرات به سفر مریخ برود و جان خود را از دست بدهد، روز قیامت با مجازاتی روبرو خواهد شد که در شرع اسلام برای خودکشی در نظر گرفته شده است.

پیش زمینه صدور فتوای فقهای ابوظبی به طرح ˈMars Oneˈ برمی گردد که به موجب آن یک شرکت هلندی قصد دارد تا سال 2023 نخستین گروه گردشگران مریخ را روانه این کره کند.

در میان هزاران نفری که به عنوان مسافر این طرح ثبت نام کرده اند دست کم نام 500 شهروند سعودی یا سایر کشورهای عرب خلیج فارس دیده می شود.

کمیته فقهی ابوظبی در ادامه فتوای خود نوشته است که رفتن به مریخ و اقامت در این کره به هیچ وجه به معنای رهایی از ˈمحکمه الهیˈ نیست و این محکمه حتی شامل حال اتم ها هم می شود: ˈ حتی یک اتم هم از حوزه نظارت و تاثیرخالق بیرون نیستˈ.


برچسب ها : ،

*