۲۸ بهمن ۱۳۹۲

شریک بابک زنجانی چرا آزاد شد؟؟؟

پایگاه خبری تحلیلی گفتمان روز :
سلیمان ارسلان مدیرعامل سابق هالک بانک (بانک ملی) ترکیه که از او به عنوان یکی از اصلی‌ترین متهمان پرونده جنجالی عملیات ارتشا و فساد مالی در ترکیه نام برده می‌شود دیروز از زندان آزاد شد.
دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده فساد مالی و ارتشا در دستگاه دولتی ترکیه روز جمعه هشت تن از متهمان این پرونده از جمله مدیرعامل سابق هالک بانک را آزاد و درخواست آزادی رضا ضراب و دو تن از فرزندان وزرای سابق ترکیه را رد کرد.

این در حالی است که سلیمان ارسلان مدیرعامل سابق هالک بانک (بانک ملی) ترکیه که از او به عنوان یکی از اصلی‌ترین متهمان پرونده جنجالی عملیات ارتشا و فساد مالی در ترکیه نام برده می‌شود دیروز از زندان آزاد شد./سیمرغ


*