بایگانی برچسب برای  ‘ستار’
۰
توسط مدیر در یکشنبه, ۰۲ اسفند ۱۳۹۴
بدون نظر

داستان آقای هیچ و دوستان!!!!!

توی قهوه خانه، پشت دخل نشسته بودیم وداشتیم حساب وکتاب قند و چایی مان را جم وجور میکردیم که یک دفه یکی با دو دست زد روی میز، سرمان را بلند کردیم دیدیم عمو عزتی، مشتری همیشگی مان است، و یک تبلت GFچینی ادامه مطلب ...