۲۹ مهر ۱۳۹۲

بازی بچه‌گانه عربستان در سازمان ملل/سعودی ها فاقد عقل و خرد جمعی هستند

مدیر کل امور بین‌الملل مجلس شورای اسلامی، قهر عربستان با مجامع بین‌المللی را به دلیل نبود خرد جمعی و رفتاری بچه‌گانه توصیف کرد و ناشی از خوی دیکتاتوری حاکمان آن دانست.

به گزارش گفتمان روز ،  حسین شیخ‌الاسلام ، درباره عدم پذیرش عضویت در شورای امنیت از سوی عربستان گفت: دلیل این اتفاق، به نوع حکومت عربستان بازمی‌گردد زیرا تفکر آنها شاهنشاهی است و فکر می‌کنند اگر دستور می‌دهند، بقیه باید اجرا کنند؛ مثلا تصمیم گرفتند شورای امنیت باید فلان‌گونه رفتار کند و توقع‌شان این است که همه گوش به فرمان باشند.

وی بیان کرد: عربستان اعتقادی به کار مشارکتی و تصمیم‌گیری جمعی ندارد و همین رفتار شاهنشاهی را در اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی در قضیه سوریه حاکم نموده است.

مدیر کل امور بین‌الملل مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی‌که اجلاس به اصطلاح دوستان سوریه در تونس برگزار شد، عربستان به دلیل آنکه در بیانیه نهایی، از موضوع ارسال تسلیحات برای معارضان سوری پشتیبانی نشده بود، قهر کرد و بیرون آمد.

وی با اشاره به قهر عربستان در سازمان ملل و لغو سخنرانی در مجمع عمومی نیز اشاره کرد و توضیح داد: نگاه عربستان شاهنشاهی است. رفتار او بچه گانه شده و به دلیل اینکه فقط یک خانواده در آنجا حکمرانی می‌کنند، عقل و خرد جمعی حاکم نیست.

شیخ‌الاسلام همچنین با اشاره به تاکید عربستان در مورد دخالت نظامی در سوریه، افزود: تبدیل دعوای سوریه به یک جنگ خانمان سوز به خاطر اهداف سیاسی، جنایت بزرگ علیه بشریت است و کسانی که در این کار دست داشتند، باید محاکمه شوند.

وی افزود: مساله سوریه، مدنی و درگیری داخلی بخشی از ملت این کشور با حاکم‌شان بود؛ تبدیل کردن این درگیری مدنی به یک جنگ داخلی خانمان‌سوز که تا کنون جان دهها هزار نفر را گرفته، از نظر حقوق بین‌الملل یک جنایت است.

شیخ‌الاسلام با اشاره به اینکه عربستان حمایت خود از تروریست‌های سوری و ارسال سلاح برای آنها را علنی کرده، گفت: عربستان در کنفرانس به اصلاح دوستان سوریه، از ابتدا به نظامی کردن و درگیری اعتقاد داشت، تروریست‌ها را پشتیبانی کرد و سازمان‌های اطلاعاتی را با پول خرید تا تروریست ها را وارد سوریه کند.

وی تاکید کرد: نامزد شدن برای عضویت در شورای امنیت و سپس استعفا دادن،‌ بازی بچه‌گانه عربستان است؛‌ او اگر به چنین چیزهایی اعتقاد داشت، اصلا نباید نامزد می شد؛ ‌هرچند که این کشور رای پایین – 116 رای از 193 رای – داشت؛ حال آنکه چاد که یک کشور غیرفعال افریقایی است، در همین رای‌گیری 183 رای آورد.

مدیر کل امور بین‌الملل مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عربستان با استعفای خود به شورای امنیت و اعضای آن توهین کرد، ادامه داد: این نوع رفتار عربستان، موقعیت او را در منطقه و کشورهای عرب تضعیف کرده؛ زیرا عربستان زمانی داور بی‌طرف بود و در کلیه مناقشات کشورهای عربی حضور داشت همچنانکه قرارداد طائف را بین لبنانی‌ها و قرارداد مکه بین فلسطینی‌ها در آنجا بسته شد ولی اکنون اعتبار خود را از دست داده و جایگاه او تنزل کرده است و همین امر باعث اینگونه رفتار عصبی او می‌باشد.

عربستان سعودی جمعه تحویل گرفتن کرسی غیردائم خود را در شورای امنیت رد کرد.این تصمیم بی سابقه در اعتراض به «ناتوانی» شورای امنیت به ویژه در مقابله با بحران سوریه اتخاذ شده است./خانه ملت


*