۳ اسفند ۱۳۹۲

حضور دیپلماتیک واشنگتن در ایران به نفع امنیت ملی آمریکا است

پایگاه خبری تحلیلی گفتمان روز :

 اندیشکده آمریکایی ˈشورای آتلانتیکˈ گفته است: حضور دوباره دیپلماتیک واشنگتن در ایران به نفع امنیت ملی آمریکا است و این به معنای برقراری روابط کامل دیپلماتیک نیست.

به گزارش گفتمان روز ، شورای آتلانتیک نوزدهم فوریه (سی ام بهمن) گزارش ˈحضور دیپلماتیک مجدد آمریکا در ایران: تامین امنیت ملی آمریکا و خدمت به شهروندان آمریکاییˈ را با حضور ˈبارابارا اسلاوینˈ، کارشناس ارشد مرکز جنوب آسیای این اندیشکده، ˈجان لیمبرتˈ، از جاسوسان واقعه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال 1358 و دستیار سابق وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص ایران، ˈمراد قربانˈ، مدیر امور دولتی و سیاسی ˈاتحادیه امورعمومی آمریکایی های ایرانی تبارˈ مورد بررسی قرار داده است.

این گزارش توسط ˈرامین عسگردˈ دیپلمات ایرانی تبار وزارت خارجه آمریکا و مشاور دیوید پترائوس تهیه شده بود.

عسگرد گفته است : حتی حضور محدود دیپلماتیک آمریکا در ایران می تواند منافع زیادی برای دولت آمریکا داشته باشد. حتی حضور محدود دیپلماتیک آمریکا در ایران دسترسی مستقیم دولت آمریکا به مقامات دولت ایران را ممکن می کند. به این ترتیب، تعامل معمول دیپلماتیک درباره امور کلیدی از طریق پروتکل های استاندارد بین دو کشور برقرار خواهد شد. البته این به معنای برقراری رابطه کامل دیپلماتیک نیست چرا که این امر نیازمند اقدامات اضافی متعددی است.ˈ

عسگرد که پیش از این عضو اندیشکده ˈشورای روابط خارجیˈ نیز بوده است در گزارش 23 صفحه ای خود شرایط امنیتی شهروندان آمریکایی ساکن ایران را در مقایسه با ˈخطرات شدیدیˈ که تبعه های این کشور در دهه های گذشته در سایر کشورهای متخاصم با آمریکا مانند اتحاد جماهیر شوروی سابق، کوبا، ویتنام و لیبی با آنها رو به رو بودند، بسیار مساعدتر توصیف کرده است.

همچنین در این نشست، لیمبرت با اشاره به روند پیچیده صدور ویزای آمریکا در ایران، ارتقای خدمات شهروندی را ضروری دانست و تاکید کرد که بدون شک، حضور دیپلماتیک آمریکا در ایران لازم است./ایرنا


*